Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie Nr 961/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 31 maja, 2019 - 14:03
zaktualizowany: piątek, 31 maja, 2019 - 14:03

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie m.st. Warszawy.

Link do zarządzenia:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/734485B4-CFBC-46D5-BC63-9C5083661FF5,frameless.htm