Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 1118/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7.09.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 8 września, 2020 - 12:22
zaktualizowany: środa, 9 września, 2020 - 08:35

Prezydent m.st. Warszawy unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ogłoszonego zarządzeniem Nr 977/2020 z dnia 27.07.2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy z powodu braku zgłoszeń przystąpienia do konkursu uprawnionych podmiotów.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3882AEB5-54EC-41D0-82C9-B3D36AFD15E0,frameless.htm