Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

5 mln zł dla szkół na walkę z hałasem

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 5 października, 2018 - 15:37
zaktualizowany: piątek, 5 października, 2018 - 15:44
LOGO - UCHO
W celu poprawy komfortu nauki uczniów oraz pracy nauczycieli realizowany jest pilotażowy program AKUSTYKA polegający na modernizacji akustycznej warszawskich szkół. Dzięki temu poprawi się komfort nauki uczniów oraz pracy nauczycieli. W projekcie uczestniczy dziewięć szkół.

Zapewnienie uczniom przyjaznego akustycznie otoczenia w szkole ma duże znaczenie dla ich harmonijnego rozwoju. Nadmierny hałas znacząco obniża koncentrację, zdolność zapamiętywania i nie pozwala odpocząć organizmowi podczas przerw lekcyjnych. Problem hałasu dotyczy wielu budynków, w szczególności tych projektowanych w latach, gdy kwestia komfortu akustycznego była zupełnie pomijana, a także tych, w których naukę pobiera duża liczba uczniów. Zastosowanie specjalnych płyt akustycznych w korytarzach znacznie zmniejsza dyskomfort spowodowany hałasem podczas przerw lekcyjnych. Modernizacja akustyczna sal lekcyjnych natomiast istotnie ułatwia percepcję uczniów i pozwala nauczycielom na niemęczące operowanie głosem. Szczególnie ważne jest to w klasach dzieci najmłodszych, które uczą się poznawać i rozróżniać dźwięki oraz w pracowniach językowych. Zrealizowany w Dzielnicy Ursynów pilotażowy program modernizacji akustycznej Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 potwierdza, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możliwe jest znaczne ograniczenie odczuwanego hałasu, a także poprawa akustyki pomieszczeń dydaktycznych. W dużej sali gimnastycznej mogą teraz ćwiczyć równocześnie trzy zespoły uczniów i nie powoduje to ich dyskomfortu, a komunikacja między prowadzącymi zajęcia a uczniami jest bezproblemowa. W trakcie uroczystości szkolnych nie ma już efektu echa, które utrudniało słyszalność występów artystycznych. Na stołówce nie słychać drażniącego szurania krzeseł czy głośnego odstawiania talerzy. Na korytarzach podczas przerwy uczniowie sami widzą, jak głośno się zachowują. Tak dzieje się dzięki zamontowanemu elektronicznemu uchu, które wskazuje, jaki jest poziom hałasu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów Biuro Edukacji w swoim budżecie na lata 2018 - 2021 zaplanowało kwotę 5 mln zł na kontynuowanie działań związanych z modernizacją akustyczną placówek oświatowych. Programem AKUSTYKA objętych jest obecnie 9 szkól podstawowych w 9 dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Mokotów, Praga Południe, Targówek, Wesoła, Wilanów, Wola i Żoliborz. Na podstawie projektów opartych na ekspertyzach akustycznych wykonane zostaną prace modernizacyjne obejmujące różne zakresy w każdej z placówek: korytarze, sale gimnastyczne, świetlice, sale lekcyjne, w tym językowe,i biblioteki.

W dniu 04.10.2018 odbyło się zebranie dyrektorów szkól biorących udział w projekcie z dyrektorką szkoły nr 340 panią Małgorzatą Antonowicz, pracownikami Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Ursynów panią Ewą Sarzyńską i panem Piotrem Paprockim oraz panem Robertem Wojciechowskim przewodniczącym Rady Rodziców szkoły nr 340 oraz naczelnikiem Biura Edukacji panem Marcinem Litwinowiczem w celu przekazania informacji o technicznych i finansowych zagadnieniach planowanej modernizacji akustycznej.
Zebranie było poprzedzone konferencją prasową, w trakcie której zabrali głos pan Włodzimierz Paszyński wiceprezydent Warszawy oraz pani Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Warszawy.
Uczniowie i nauczyciele spędzają w szkołach większość dnia. Chcemy poprawić komfort ich pracy, dlatego rozpoczęliśmy nowy projekt poprawiający akustykę – powiedział Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.
Cały czas dbamy o jakość nauki w naszych szkołach, a zapewnienie uczniom przyjaznego otoczenia w szkole ma fundamentalne znaczenie dla ich sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju. To przekłada się na wyniki w nauce. Po pilotażu chcielibyśmy uruchomić ogólnowarszawski program walki z hałasem w szkołach – zapowiada Małgorzata Żuber-Zielicz, radna Warszawy i przewodnicząca Komisji Edukacji.