Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 maja, 2014 - 14:18
zaktualizowany: piątek, 23 maja, 2014 - 11:20
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Hasło tegorocznej edycji - „Różnorodność wysp" - nawiązuje do trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Małych Rozwijających się Państw Wyspiarskich. Wyspy i otaczające je morskie obszary przybrzeżne stanowią unikalne ekosystemy, często obejmujące wiele gatunków roślin i zwierząt, które są endemiczne – nie występują nigdzie indziej na Ziemi. Są wyjątkowymi świadkami ewolucji. Są także kluczowe dla utrzymania dobrobytu i tożsamości kulturowej 600 milionów wyspiarzy, którzy stanowią jedną dziesiątą ludności świata.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Dzień obchodów, 22 maja, to dzień wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej. Konwencja, sporządzona podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r., jest jednym z największych przyrodniczych porozumień międzynarodowych. Jego stronami są 193 państwa. Polska ratyfikowała dokument w 1996 roku.

Obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, jak ważne jest zachowanie wielości gatunków roślin i zwierząt w procesie ewolucji oraz dla utrzymania życia na Ziemi. Dlatego propagowane są działania podejmowane na rzecz ochrony zagrożonych gatunków i zwiększenia świadomości ludzi w zakresie tego, jak ich zachowania mogą negatywnie wpływać na bioróżnorodność.

Ministerstwo Środowiska prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną skierowaną do najmłodszych pt. „Małe czy duże, przyda się naturze”. O tym, że każda żywa istota odgrywa ważną rolę w środowisku przekonujemy dzieci, rodziców i nauczycieli w muzycznych spotach reklamowych.

Więcej o kampanii Małe czy duże, przyda się naturze

Pliki:

Przesłanie Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego ONZ, 22 maja 2014

 

Źródło informacji: 
Data wydarzenia: 
Od czwartek, 22 Maj, 2014 - 14:15 do czwartek, 31 Lipiec, 2014 - 12:15