Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 13 czerwca, 2016 - 14:31
zaktualizowany: poniedziałek, 13 czerwca, 2016 - 14:42
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. fot. MEN
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że w dniu 7 czerwca br., w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667), pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa nr 67/NPRC/2016?BS/JST na dofinansowanie ze środków budżetowych zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)

 

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe mają za zadanie:

1) zasięgnąć opinię rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2) podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:

a) planować zakup książek;

b) wymieniać informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

3) zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

4) uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5) zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

7) uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

W załączeniu: Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie

 

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie23.85 KB