Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rusza nabór do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 maja, 2021 - 15:52
zaktualizowany: czwartek, 17 czerwca, 2021 - 10:15
Rozpoczyna się nabór projektów do 12. edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Na realizację najlepszych inicjatyw czeka w sumie 100 tysięcy złotych.

Edukacja i kultura to dwie dziedziny, które tworzą niezwykle ważną, zarówno dla organizatorów jak i odbiorców, więź. Najciekawsze inicjatywy warto doceniać i wyróżniać, dlatego Miasto st. Warszawa
już po raz 12 organizuje konkurs adresowany do warszawskich instytucji kultury, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorstw i osób prywatnych. W oddzielnej kategorii walczą szkoły, dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym konkursie.
 
Pula nagród pieniężnych wynosi ogółem aż 100 tysięcy złotych, a jednym warunkiem zgłoszenia jest termin - do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, których realizacja nastąpiła na przestrzeni
ostatnich dwóch lat, a które zostały ukończone przed 30 czerwca 2021. Kapituła oceniać będzie m.in.: innowacyjność i kulturo-twórczość, poziom merytoryczny i artystyczny, zastosowane metody i
formy pracy. Warsztaty, inicjatywy edukacyjne czy działania animacyjne w lokalnej społeczności, można zgłaszać w siedmiu kategoriach: instytucje artystyczne i muzea, instytucje animacji kultury,
organizacje pozarządowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły podstawowe, przedszkola, inne – osoby prywatne, uczelnie, przedsiębiorstwa.
 
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy rosnąca ilość zgłoszeń. Konkurs stwarza możliwość docenienia, wypromowania i
upowszechnienia najlepszych projektów, które pełnią istotną funkcję w społeczeństwie - stają się płaszczyzną wymiany energii i inspiracji oraz szansą na integrację ludzi i środowisk zaangażowanych
w rozwój edukacji kulturalnej stolicy.
 
Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie - zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: konkurs2021.edukacjakulturalna.pl. Newsy i aktualne
informacje o Nagrodzie: www.facebook.com/Edukacja.Kulturalna.wWarszawie.
 

Pliki do pobrania: