Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekomendacje do tworzenia Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 27 czerwca, 2014 - 12:49
zaktualizowany: poniedziałek, 24 lutego, 2020 - 08:36
Logo WPEK
Od 2009 roku samorząd warszawski podejmuje działania mające na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie edukacji kulturalnej.

Rozwój edukacji kulturalnej jest jednym z priorytetowych zdań stawianych przed warszawską oświatą w Programie Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020, przyjętego do realizacji Uchwałą Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zmiana jakościowa w tym obszarze edukacji będzie wprowadzana poprzez realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK). Jednym z zadań wynikającym z WPEK jest tworzenie Szkolnych Programów Edukacji Kulturalnej.
Biuro Edukacji, podejmując kolejne działania w ramach realizacji WPEK, opracowało wraz z wybraną grupą nauczycieli zaangażowanych w edukację kulturalną, „Rekomendacje do tworzenia Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej". Mam nadzieję, że opracowany materiał pomoże Państwu przy formułowaniu Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej w swojej placówce. Mając na uwadze Państwa wcześniejsze dokonania i doświadczenie we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań edukacyjnych wierzę, że w roku szkolnym 2014/2015, w większości szkół i przedszkoli, zostanie opracowany Szkolny Program Edukacji Kulturalnej, pozwalający podjąć systemowe działania w zakresie edukacji kulturalnej. Przy tworzeniu tego dokumentu wewnątrzszkolnego mogą Państwo liczyć na wsparcie metodyczne doradcy ds. edukacji kulturalnej pani Beaty Zuziak e-mail: beata.zuziak@wcies.edu.pl.
Zachęcam do podjęcia trudu sformułowania Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej, który podniesie jakość pracy szkoły i skoreluje działania podejmowane w tym zakresie przez poszczególnych nauczycieli. Wprowadzenie programu przyczynić się także może do integracji środowisk szkoły i jej partnerów w budowaniu i rozwoju kompetencji kulturowych uczniów i wychowanków oraz pozwoli określić tożsamość warszawską dzieci i młodzieży wynikającą między innymi z tradycji szkoły.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor
Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon 20140627105108648.pdf1.5 MB