Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

17 listopada, 2017 - 11:06
Rozpoczynamy kolejną – IX edycję Programu WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych
Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 24 listopada 2017 r.
7 listopada, 2017 - 12:30
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA
Zapraszamy przedstawicieli szkół (którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA), odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w kursie doskonalącym: Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA.
7 listopada, 2017 - 10:34
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”
od 6 XI do 11 XII 2017 r.
7 listopada, 2017 - 10:34
WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych
Zapraszamy do zapoznania się z nową koncepcją rozwoju Programu WARS i SAWA
6 listopada, 2017 - 11:17
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - "Akademia Młodego Naukowca"
Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty metodyczne z cyklu „Vademecum nauczyciele ucznia zdolnego” realizowane w ramach Programu WARS i SAWA, pn. Akademia Młodego Naukowca.
26 października, 2017 - 08:38
Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (Certyfikaty WARS i SAWA) do zmian wynikających z reformy oświaty
zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 1 zarządzenia nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r., przekazuję w załączniku „Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, które były konsultowane w ubiegłym roku szkolnym z przedstawicielami szkół z sieci.
25 października, 2017 - 15:39
Relacja z ósmej gali WARSA i SAWY
Uroczyste podziękowanie Członkom Kapituły do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA lub Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy i inauguracja programu WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych.
23 października, 2017 - 09:05
Zapraszamy na galę WARSA i SAWY
2 października, 2017 - 09:00
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego pn. „Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym”, adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
29 września, 2017 - 15:00
Aktualizacja ramowych założeń Programu WARS i SAWA
od bieżącego roku szkolnego 2017/2018, obowiązuje nowa procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określona zarządzeniem nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r. (treść w odnośniku poniżej).

Strony