Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Termin składania wniosków o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA – do 4 lipca 2016 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 10 maja, 2016 - 11:06
zaktualizowany: wtorek, 5 lipca, 2016 - 08:45
w bieżącym roku szkolnym kończy się trzyletni cykl systemowej pracy szkół z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w IV. edycji programu.

W związku z tym, wszystkie szkoły, których ważność Certyfikatu wygasa z końcem sierpnia 2016 r. lub wygasła wcześniej (I – III edycja) a są zainteresowane dalszym udziałem w programie, zapraszamy do złożenia wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, stanowiącego załącznik nr 3 do procedury uzyskiwania Certyfikatu, określonej w Zarządzeniu nr 5667/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 marca 2014 r.: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5AB48450-FD32-40DF-A5D7-5EAD06345731,frameless.htm  

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) do 4 lipca (poniedziałek) 2016 r. w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Biura Edukacji).

Od lutego do kwietnia br. w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) zostały przeprowadzone szkolenia, dotyczące ewaluacji w programie WARS i SAWA.
Ponadto w dniach 2 i 14 czerwca br. odbyły się we WCIES konsultacje grupowe nt. przedłużenia Certyfikatu. Celem spotkań była analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie przygotowywania dokumentacji wymaganej w procedurze ubiegania się o przedłużenie Certyfikatu WARS i SAWA.

Decyzja w sprawie przedłużenia Certyfikatu zapadnie w październiku 2016 r., na podstawie wyników wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych przedstawionych przez szkołę.

W sprawie szczegółowych informacji można kontaktować się z p. Edytą Jaromin z Biura Edukacji, e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: