Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram szkoleń przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 21 grudnia, 2018 - 10:57
zaktualizowany: poniedziałek, 7 stycznia, 2019 - 10:00
X cykl szkoleń adresowany jest do przedstawicieli kolejnych szkół, ubiegających się o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w roku szkolnym 2018/2019

9 kolejnych szkół z Warszawy (lista w załączniku nr 1) wyraziło zainteresowanie dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w X edycji programu WARS i SAWA, realizowanego w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określonej zarządzeniem nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r., kolejnymi etapami certyfikacji są:
1) wyłonienie w danej szkole uczestniczącej w postępowaniu certyfikacyjnym szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych, odpowiedzialnego za stworzenie i realizację szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
2) zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli szkół, aplikujących w roku szkolnym 2018/2019 o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, w cyklu szkoleń opracowanych i prowadzonych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szczegółowy harmonogram szkoleń, o których mowa w pkt. 2, rozpoczynających się 18 stycznia 2019 r.,  dostępny jest w załączniku nr 2. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są poprzez formularz on-line, dostępny na stronie internetowej WCIES:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Szkolny-program-wspierania-uzdolnionych
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-ramach-Warszawskiego-Systemu-Wspierania-Uzdolnionych

            Opracowany szkolny program wspierania uzdolnionych wraz z wnioskiem o przystąpienie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (zał. nr 2 do ww. zarządzenia nr 1565/2017 z dnia 22 września 2017 r.), należy złożyć do 29 marca 2019 r., w wersji papierowej i elektronicznej w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7. 
Informacja w sprawie szkół, które przystąpią do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2019/2020 zostanie ogłoszona jesienią 2019 r.

W razie pytań prośba o kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Życzę wszystkim powodzenia w uzyskaniu Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA oraz sukcesów w tworzeniu klimatu sprzyjającego rozwojowi zdolności i twórczości uczniów.

Z poważaniem
Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: