Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XI gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA oraz Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 24 listopada, 2020 - 11:45
zaktualizowany: środa, 25 listopada, 2020 - 13:14
Stolica wspiera edukację uzdolnionych uczniów, a szkoły rozwijają ich pasje i zainteresowania. We wtorek, 24 listopada przyznano kolejne certyfikaty „WARS i SAWA” oraz wręczono honorowe wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”.

 

Obydwa projekty już od ponad dekady są obecne w warszawskiej oświacie i stanowią część lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”.


Cieszę się, że tak wiele placówek oświatowych mimo niespotykanych trudności, jakich doświadczamy, podejmuje ponadstandardowe działania na rzecz rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Serdecznie dziękuję za podejmowane działania wszystkim aplikującym, a laureatom gratuluję dołączenia do tak zaszczytnego grona. Systemowe działania skierowane do uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli, z pewnością pozostaną jednym z kluczowych elementów naszej polityki edukacyjnej – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Certyfikaty WARS i SAWA są przyznawane warszawskim szkołom, które osiągnęły pożądany standard opieki nad uczniami uzdolnionymi. Pierwsze z nich wręczono w 2010 r. Placówki z certyfikatem, tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych. Obecnie należy do niej 190  publicznych i niepublicznych szkół. Projekt WARS i SAWA ma charakter procesualny – przyznanie certyfikatu to nie koniec, a dopiero początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument jest przyznawany na cztery lata, a po upływie tego terminu szkoły mogą się ubiegać o jego przedłużenie, przedstawiając wyniki ewaluacji z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” otrzymują natomiast placówki, które realizują ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich całe szkolne społeczności. Tytuły są przyznawane w pięciu kategoriach, raz w roku, za działania w roku szkolnym, w którym dana szkoła aplikuje o jej przyznanie. Dotychczas nagrodzono już 160 takich projektów.

Tegoroczna uroczystość została połączona z premierową prezentacją opracowania prof. APS, dr hab. Joanny Łukasiewicz-Wieleby nt. wsparcia uczniów zdolnych w czasie kryzysowej edukacji zdalnej. Analiza uwzględnia m.in. przykłady z polskich i zagranicznych opracowań naukowych oraz opisy z badań własnych autorki, w tym wyniki badań sondażowych WARS i SAWA na kwarantannie, realizowanych wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, badań jakościowych rodziców uzdolnionej sportowo młodzieży z Warszawy, prowadzonych wspólnie z dr Alicją Baum oraz autorskich badań rodziców dzieci zdolnych Od potencjału do osiągnięć (badania statutowe APS).
Zapraszamy do lektury [dostęp].

Dziękujemy ponadto Centrum Nauki Kopernik, które podczas gali zaprezentowało swoje pomysły na rozbudzanie zainteresowań i pasji w ramach edukacji zdalnej.

Wszystkim szkołom podejmującym ponadstandardowe działania na rzecz rozwoju uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w tworzeniu klimatu sprzyjającego rozwojowi talentów!

 

Pliki do pobrania: