Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Do 7 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 16 lutego, 2021 - 13:53
zaktualizowany: wtorek, 1 czerwca, 2021 - 08:34

Do 7 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Harmonogram tegorocznej aplikacji o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA na czas nieokreślony:

- 12 kwietnia 2021 r.:
możliwość udziału przedstawicieli szkoły w tematycznym szkoleniu
(forma w zależności od sytuacji epidemicznej: w siedzibie WCIES lub zdalnie), zapisy od 29 marca

- 23 czerwca 2021 r.:
konsultacje grupowe
(forma w zależności od sytuacji epidemicznej: w siedzibie WCIES lub zdalnie), zapisy od 7 czerwca

- do 7 lipca 2021 r.
termin składania wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA,
stanowiącego wyciąg z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, realizowanego w placówce, szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
Oryginał wniosku, tj. wypełniony i podpisany wydruk z systemu ankietowego Biura Edukacji (wzór w załączniku), wraz z pismem przewodnim adresowanym do dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,  zainteresowana szkoła składa do kancelarii głównej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3).

- październik 2021 r.
ogłoszenie wyników ws. przedłużenia certyfikacji

***

Z końcem roku szkolnego 2020/2021 dobiega końca czteroletni okres realizacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych przez szkoły, którym Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA został przyznany jesienią 2017 r., w ramach VIII edycji programu i zarazem pierwszej realizowanej w nowej strukturze organizacyjnej szkół związanej z reformą oświatową.

Szczegółowa lista 39 szkół, które w bieżącym roku szkolnym mogą ubiegać się o Certyfikat bezterminowy po zakończeniu 4-letniego cyklu realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych (tj. posiadają dziś status Certyfikatu  - ważny do 31 sierpnia 2021 r. lub ważność wygasła), dostępna jest w Rejestrze Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Pliki do pobrania: