Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 27 października, 2016 - 11:54
zaktualizowany: czwartek, 27 października, 2016 - 11:54
organizowane corocznie od 2011 roku we współpracy Centrum Nauki Kopernik (CNK), WCIES oraz Biura Edukacji.

Za każdym razem tematyka seminarium jest poświęcona innemu zagadnieniu, np. roli i sposobowi organizacji przestrzeni w procesie uczenia się, wykorzystania wiedzy astronomicznej czy teorii psychologicznych i komunikacji społecznej w edukacji szkolnej.

Podczas każdego seminarium odbywają się wykłady popularnonaukowe z ekspertami z danej dziedziny, a także warsztaty i dyskusje. Ponadto miejsce odbywania się seminarium w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik sprzyja zapoznaniu się gości z dostępnymi zasobami CNK i wykorzystaniem nowoczesnych mediów. Każde seminarium jest impulsem do poszukiwania innowacyjnych sposobów nauczania, tworzenia niestandardowych form i metod pracy z uczniami uzdolnionymi. 

Relacje z poszczególnych seminariów dostępne są na stronie WCIES:  https://www.wcies.edu.pl/publikacje/kreatywne-biesiady-u-warsa-i-sawy