Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 23 lutego, 2015 - 13:40
zaktualizowany: czwartek, 27 października, 2016 - 12:05
„Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY” to cykliczne spotkania, poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, szkół tworzących optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

„Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY” organizują szkoły należące do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Formuła spotkań jest otwarta, określana każdorazowo przez gospodarzy biesiady, zależy od ich inwencji twórczej, pomysłowości, a także od specyfiki i typu szkoły. Spotkania umożliwiają prezentację różnorodnych pomysłów, autorskich projektów, innowacyjnych rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami i refleksjami w zakresie wspierania uzdolnionych.

Spotkania realizowane w takiej formie inspirują nauczycieli do dalszych poszukiwań i podejmowania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, a atmosfera twórczej pracy sprzyja integrowaniu środowisk szkolnych i podejmowaniu szeregu działań przez szkoły z różnych poziomów edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w „biesiadach” szkoły funkcjonujące w środowisku metropolitalnym, dotąd na ogół znane jedynie z nazwy, stają się teraz rozpoznawalnym przez innych miejscem edukacyjnym, kuźnią młodych talentów i charakterów uczniowskich, kształtowanych przez kreatywnych, pełnych pasji nauczycieli i pedagogów.

Relacje z poszczególnych spotkań publikowane są systematycznie na stronie WCIES: https://www.wcies.edu.pl/publikacje/kreatywne-biesiady-u-warsa-i-sawy  

Nauczyciele zainteresowani zorganizowaniem takiego spotkania w swojej szkole proszeni są o kontakt z doradcą metodycznym m.st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego - p. Agnieszką Dobrowolską: agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl

 

Źródło informacji: