Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego, czyli bliżej praktyki…

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 27 lutego, 2015 - 13:46
zaktualizowany: poniedziałek, 2 grudnia, 2019 - 09:02
Spotkania z cyklu "Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego" mają formę szkoleń - warsztatów i adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli-praktyków, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami. Podczas spotkań nauczyciele prezentują własne propozycje ćwiczeń i zadań, interesujące scenariusze lekcji, pomysły na projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne lub inne praktyczne rozwiązania w zakresie dydaktyki. Szkolenia odbywają się w macierzystych szkołach nauczycieli, w ich pracowniach przedmiotowych.

Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe oraz poświadczenia udziału w formie doskonalenia zawodowego.

Nauczyciele zainteresowani zorganizowaniem tego rodzaju spotkania w swojej szkole proszeni są o kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl