Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rejestr Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 11 listopada, 2015 - 19:54
zaktualizowany: poniedziałek, 20 września, 2021 - 09:12
zawiera listę szkół wraz ze statusem Certyfikatu danej szkoły

W obowiązującym rejestrze znajduje się 224 szkół (lista w załączniku nr 1).  

Od 2017 r. Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przyznawany jest na czteroletni cykl realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoła może ubiegać się o bezterminowe przedłużenie Certyfikatu, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szkoły, które posiadają aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych
W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych należy 190 placówek.

W plikach do pobrania (zał. nr 2) znajduje się również folder Archiwum z listą szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przed wdrożeniem zmian w prawie oświatowym (tj. w latach 2010-2016) oraz raport z wdrożenia "Zasad dostosowania warszawskiej sieci szkół do zmian wynikających z reformy oświaty".

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: