Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 19 lutego, 2018 - 11:14
zaktualizowany: poniedziałek, 19 lutego, 2018 - 11:14
wraz z raportem z wdrożenia zasad

Zmiany formalne w programie WARS i SAWA obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 związane są z inną strukturą szkolnictwa w Polsce. Dotychczas Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przyznawany był warszawskim publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym. Od roku szkolnego 2017/2018 o Certyfikat mogą ubiegać się szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, a od roku szkolnego 2019/2020 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Z uwagi na nowy ustrój szkolny, zakładający m.in. przekształcenie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w szkołę podstawową trwającą osiem lat, nowe regulacje zakładają również wydłużenie okresu certyfikacji z trzech, do czterech lat. Cykle realizacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych ściśle korelują bowiem z poszczególnymi etapami edukacyjnymi. 

Priorytetową kwestią dla zachowania trwałości programu, wynikającą z nowej struktury organizacyjnej szkół, była aktualizacja dotychczas (tj. w latach 2010-2016) przyznanych Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA  i założeń szkolnych programów wspierania uzdolnionych. W związku z tym zostały opracowane „Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”. 
Pełny materiał wraz z raportem z wdrożenia niniejszych Zasad dostępny jest w załącznikach.  

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: