Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Organizacja zajęć szachowych w stołecznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 25 czerwca, 2019 - 09:59
zaktualizowany: czwartek, 27 czerwca, 2019 - 11:02
WARS i SAWA grają w szachy
Wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa systemowe wdrażanie nauki gry w szachy rozpoczęło od 2012 roku.  Zajęcia szachowe w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” rozpoczęły się
z początkiem roku szkolnego 2013/2014 (warszawski pilotaż ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”). Dotychczas ww. projektem objęto 139 podstawówek, co stanowi dziś blisko 70% wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Zgodnie z tegoroczną ewaluacją cząstkową, w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Zajęcia szachowe dla uczniów realizowane były w 131 stołecznych szkołach podstawowych, co stanowi ponad 60% wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (210). Wśród tej grupy szkół, 105 SP to szkoły z projektu „WARS i SAWA grają w szachy” (oznacza to, że w ponad 75% szkół projektowych realizowana jest obecnie edukacja szachowa).   
 2. Corocznie w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy” uczestniczy ok. 6 tysięcy najmłodszych uczniów z klas I-III, ale w porównaniu do lat ubiegłych obserwujemy dziś znaczny wzrost liczby uczniów objętych nauką gry w szachy:
  a)       7 798 uczniów z klas I-III objętych nauką gry w szachy w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” (tj. o ponad 1, 3 tys. więcej niż w ubiegłym roku szkolnym i o ponad 1,8 tys. więcej niż w roku szkolnym 2016/2017),
  b)      9 509 wszystkich uczniów, w tym ze szkół spoza projektu i klas IV-VIII (tj. ponad 1,5 tys. więcej niż w ubiegłych latach).Dotychczas miejskimi projektami szachowymi (w tym „Rehabilitacja przez Szachy”) zostało objętych już blisko 570 tysięcy warszawskich nauczycieli.
 3. W blisko 96% warszawskich szkół podstawowych, grających w szachy w ramach projektu (w 105/139 SP) i ponad połowie wszystkich stołecznych SP (108/210) zajęcia szachowe prowadzą nauczyciele z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”. Blisko 50% wszystkich nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” (edycja I-V), prowadzi zajęcia szachowe z uczniami w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Najliczniejsza grupa szkół prowadziła zajęcia szachowe finansowane w ramach dodatkowych godzin od Burmistrza, a najczęstszą formą organizacji zajęć szachowych były podobnie jak w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia pozalekcyjne.
 5. Ponad 80% szkół podstawowych (porównywalnie jak w roku szkolnym 2017/2018) zamierza organizować zajęcia szachowe w przyszłości. Spośród szkół z projektu „WARS i SAWA grają w szachy” blisko 90% planuje je kontynuować.

Pliki do pobrania: