Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Realizacja warszawskiego projektu „WARS i SAWA grają w szachy” w bieżącym roku szkolnym 2019/2020

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 marca, 2020 - 12:57
zaktualizowany: piątek, 17 lipca, 2020 - 11:28
Wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy wśród warszawskich szkół podstawowych

Miasto Stołeczne Warszawa systemowe wdrażanie nauki gry w szachy rozpoczęło od 2012 roku.  Zajęcia szachowe w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego we współpracy m.st. Warszawy i Polskiego Związku Szachowego, rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego 2013/2014 (warszawski pilotaż ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”). Dotychczas ww. projektem objęto 139 podstawówek, co stanowi blisko 70% wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Zgodnie z wynikami tegorocznej ewaluacji cząstkowej, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020:

     1) Zajęcia szachowe dla uczniów realizowane są w 128 stołecznych szkołach podstawowych, co stanowi ponad 60% wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (210). Wśród tej grupy szkół, 105 SP to szkoły z projektu „WARS i SAWA grają w szachy” (oznacza to, że w ponad 75% szkół projektowych kontynuowana jest obecnie edukacja szachowa - wskaźnik utrzymany na ubiegłorocznym poziomie);

     2) Z roku na rok obserwuje się wyraźną tendencję wzrostową liczby warszawskich uczniów objętych edukacją szachową (średnio o około 1 000 uczniów rocznie więcej). Obecnie w zajęciach szachowych uczestniczy łącznie ponad 10 tys. uczniów warszawskich szkół podstawowych, w tym:
- 8 561 uczniów klas I-III z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”;

     3) Dotychczas miejskimi projektami szachowymi („WARS i SAWA grają w szachy” oraz „Rehabilitacja przez Szachy”) zostało objętych już ponad pół tysiąca warszawskich nauczycieli.
W 70% warszawskich szkół podstawowych z projektu (w 96/139 SP) i blisko połowie wszystkich stołecznych SP (103/210) zajęcia szachowe prowadzą obecnie nauczyciele z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”. Ponad 40% wszystkich nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” (pierwsza grupa nauczycieli została przeszkolona w 2013 r.) prowadzi zajęcia szachowe z uczniami w roku szkolnym 2019/2020;

     4) Podobnie jak w ubiegłych latach, najliczniejsza grupa szkół prowadzi zajęcia szachowe finansowane w ramach dodatkowych godzin od Burmistrza, a najczęstszą formą organizacji zajęć szachowych są zajęcia pozalekcyjne;

     5) Ok. 80% szkół podstawowych zamierza organizować zajęcia szachowe w przyszłości. Spośród szkół z projektu „WARS i SAWA grają w szachy” blisko 90% planuje je kontynuować.

Pełny raport dostępny jest w plikach do pobrania.

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Wyniki ewaluacji884.54 KB