Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WARS i SAWA grają w szachy

25 listopada, 2016 - 13:54
Podsumowanie kursu dla nauczycieli w ramach III edycji programu WARS i SAWA grają w szachy
17 kwietnia 2016 r. zakończył się 72 – godzinny kurs metodyczny z nauczania gry w szachy w ramach III. edycji warszawskiego programu pn. „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego przez m.st. Warszawę i Polski Związek Szachowy w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Podczas kursu została przeszkolona kolejna grupa 74 warszawskich nauczycieli z 35 stołecznych szkół podstawowych.
25 listopada, 2016 - 13:54
Relacja z pierwszych wyjazdowych warsztatów szachowych dla nauczycieli
W dniach 11-13 marca 2016 w Ośrodku Oświatowo-Szkoleniowym „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym odbyły się wyjazdowe warsztaty szachowe dla najaktywniejszych nauczycieli, uczestniczących w stołecznych programach: „WARS i SAWA grają w szachy” (wchodzącym w skład ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”) oraz „Rehabilitacja przez Szachy”.
25 listopada, 2016 - 13:54
Kolejna grupa warszawskich szkół podstawowych zagra w szachy z WARSEM i SAWĄ
Zakończyliśmy nabór do III. edycji warszawskiego programu „WARS i SAWA grają w szachy"
25 listopada, 2016 - 13:53
Szachowe warsztaty doskonalące dla nauczycieli w II semestrze bieżącego roku szkolnego
Szanowni Państwo, zapraszamy nauczycieli z I i II edycji programu WARS i SAWA grają w szachy oraz programu Rehabilitacja przez Szachy do udziału w formach doskonalenia z metodyki nauczania „królewskiej gry”, zaplanowanych w Mieście na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016.
25 listopada, 2016 - 13:53
Stołeczna oferta szachowa na rok szkolny 2015/2016
wprowadzane od 2012 roku w stolicy przez Biuro Edukacji oraz Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Polskim Związkiem Szachowym, systemowe działania, mające na celu rozpowszechnienie nauki gry w szachy w warszawskich szkołach podstawowych, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców.
25 listopada, 2016 - 13:53
Zapraszamy na warsztaty doskonalące z metodyki nauczania gry w szachy - "Szachy raz jeszcze"
Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym szachowe warsztaty metodyczne. Warsztaty te przeznaczone są w pierwszej kolejności dla nauczycieli, uczestniczących w stołecznych programach „WARS i SAWA grają w szachy” oraz „Rehabilitacja przez Szachy”, realizowanych przez m.st. Warszawę we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym oraz samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. W miarę wolnych miejsc zapraszamy również nauczycieli wychowania fizycznego, posiadających umiejętności gry w szachy.
25 listopada, 2016 - 13:53
Relacja z pierwszego turnieju szachowego dla warszawskich nauczycieli
W dniach 16 i 17 października 2015 roku w siedzibie Polskiego Związku Szachowego odbył się pierwszy turniej szachowy dla nauczycieli, uczestniczących w stołecznych programach "WARS i SAWA grają w szachy" oraz "Rehabilitacja przez Szachy", realizowanych przez m.st. Warszawę we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń oraz Polskim Związkiem Szachowym.
25 listopada, 2016 - 13:52
Relacja z wycieczki „klas szachowych” ze Szkoły Podstawowej nr 133 na Suwalszczyznę
W dniach 28 – 30 września 2015 roku uczniowie z warszawskiego pilotażu „WARS i SAWA grają w szachy”, ze Szkoły Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, wraz z opiekunami uczestniczyli w trzydniowej wycieczce dydaktycznej do Gawrych Rudy na Suwalszczyźnie.
Rozpoczęcie III. edycji programu "WARS i SAWA graja w szachy"
25 listopada, 2016 - 13:52
Rozpoczęcie III. edycji programu "WARS i SAWA graja w szachy"
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń oraz Polskim Związkiem Szachowym, zaprasza do udziału w III. edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”, adresowanego do WSZYSTKICH stołecznych szkół podstawowych.
25 listopada, 2016 - 13:52
Konferencja szachowa adresowana do przedstawicieli stołecznych szkół podstawowych
Miasto Stołeczne Warszawa oraz Polski Związek Szachowy zapraszają dyrektorów, nauczycieli wszystkich stołecznych szkół podstawowych na konferencję, mającą na celu podsumowanie dwuletniej realizacji warszawskiego pilotażu ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez szachy w szkole” - „WARS i SAWA grają w szachy". Podczas konferencji zostanie przedstawiony końcowy raport z ewaluacji programu, zawierający wyniki badań na temat wpływu gry w szachy na określone kompetencje kluczowe dzieci.

Strony