Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ponad 60 kolejnych warszawskich nauczycieli zostanie przeszkolonych jesienią br. z metodyki nauczania gry w szachy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 24 marca, 2020 - 13:37
zaktualizowany: wtorek, 22 września, 2020 - 17:03

Z przyjemnością informujemy, że mimo dynamicznej sytuacji epidemicznej, zainteresowanie szkół uczestnictwem w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy”, będącym warszawską częścią ogólnopolskiego programu „Edukacja przez szachy w szkole” i  realizowanym we współpracy m.st. Warszawy i Polskiego Związku Szachowego, jest niezmiennie duże.

Do udziału w tegorocznej, VII edycji projektu została oddelegowana kolejna, 62-osobowa grupa warszawskich nauczycieli z 38 stołecznych szkół podstawowych (lista w załączniku nr 1).
Wśród zakwalifikowanych szkół znajduje się 11 podstawówek nieuczestniczących jeszcze dotąd w projekcie oraz 27 szkół, które realizują już projektowe zajęcia szachowe, ale z uwagi na duże zainteresowanie odbiorców - chcą przeszkolić kolejnych nauczycieli, aby objąć edukacją szachową jak największą grupę dzieci.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, planowany pierwotnie w kwietniu br. projektowy, 72-godzinny kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy dla nauczycieli, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia zajęć szachowych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Eduwarszawa.pl, w następującym terminie:

I zjazd -  25-27 wrześni br.
II zjazd - 2-4 października br.
III zjazd - 9-11 października br.

Spotkanie inauguracyjne kurs online, podczas którego zostaną przekazane uczestnikom szczegółowe informacje organizacyjne, zostało zaplanowane 23 września br. o godz. 15:00.
Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączniku nr 2.

Projektem „WARS i SAWA grają w szachy” objęto dotychczas 139 stołecznych szkół podstawowych, tj. 65% wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa i ponad pół tysiąca warszawskich nauczycieli.
W projektowych zajęciach szachowych corocznie uczestniczy coraz więcej najmłodszych uczniów - w I semestrze ubiegłego roku szkolnego 2019/2020 to ponad 8,5 tys. dzieci, tj. w przybliżeniu, co czwarty uczeń z klas I-III SP.

Biuro Edukacji prowadzi systematyczną ewaluację realizacji zajęć szachowych w warszawskich podstawówkach, najbliższa analiza planowana jest na przełomie roku 2020/2021, z uwzględnieniem specyfiki ostatnich miesięcy.

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: