Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista szkół uczestniczących w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 8 kwietnia, 2020 - 13:44
zaktualizowany: środa, 8 kwietnia, 2020 - 13:44
Od 2013 roku projektem „WARS i SAWA grają w szachy objęto łącznie 139 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa

Warszawski projekt „WARS i SAWA grają w szachy” realizowany jest we współpracy m.st. Warszawy i Polskiego Związku Szachowego. Jednocześnie stanowi warszawską część ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Jest to największe w kraju, systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym objęto dotychczas 139 stołecznych szkół podstawowych, tj. blisko 70% wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Miasto Stołeczne Warszawa systemowe wdrażanie nauki gry w szachy rozpoczęło od 2012 roku. Szachowe zajęcia w szkołach w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego 2013/2014 (warszawski pilotaż ogólnopolskiego projektu).
Do współpracy zaproszono również Akademię Leona Koźmińskiego, której pracownicy naukowi przeprowadzili ewaluację dydaktyczną efektów stołecznego pilotażu ogólnopolskiego projektu, zrealizowanego w latach 2013 - 2015. Wnioski z niniejszej ewaluacji pokazały, że rozwój poznawczy uczniów w „klasach szachowych” jest szybszy – uczniowie lepiej dodają, osiągnęli znacząco lepsze wyniki w odejmowaniu, zdecydowanie szybciej reagują na humor w zadaniu.

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy prowadzi cyklicznie cząstkową ewaluację realizacji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”. Lista stołecznych szkół podstawowych objętych dotychczas projektem, wraz z informacją o kontynuacji zajęć szachowych w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 (stan na pierwsze półrocze), znajduje się w plikach do pobrania. Szczegółowy raport dostępny jest tutaj.

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Lista szkół z projektu657.95 KB