Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu

opublikowany: wtorek, 13 czerwca, 2017 - 13:36
zaktualizowany: wtorek, 13 czerwca, 2017 - 16:10
5 czerwca 2017 roku w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród w drugiej edycji Konkursu.
Wręczenie nagród odbyło się w ramach Architektonicznej EduAkcji. Wydarzeniem wpisuje się w cykl spotkań animatorów, nauczycieli, ludzi kultury i sztuki, które odbywają się w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Pierwszą część konferencji zaplanowano jako sześć równoległych sesji warsztatowych, podczas których nauczyciele, uczniowie mogli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi o edukacji architektonicznej widzianej i znanej z różnych perspektyw. Odbyły się następujące spotkania:

1.Od kuchni, czyli jak edukować architektonicznie - Paweł Pedrycz, OW SARP (warsztat z udziałem dzieci). Warsztaty poruszające problematykę domu – budynku archetypicznego, który najbardziej jest w zakorzeniony w dziecięcej wyobraźni.

2. Inspiracje, czyli jak o edukację przestrzenną dbają inni oraz jak inspirować do prowadzenia edukacji przestrzennej - Urszula Szabłowska, Izba Architektów RP (warsztat). Podczas sesji przedstawiono program edukacyjny Izby Architektów RP połączony z warsztatami, podczas których przeprowadzona będzie symulowana lekcja z użyciem elementów programu.

3. Przestrzeń edukacji przestrzenią dla innowacji - Edyta Ołdak, Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” (warsztat). Podczas sesji mówiono o oddolnych inicjatyw szkolnych, których celem jest wprowadzenie estetyczno-architektonicznych zmian.

4. Laboratorium partycypacyjnej zmiany przestrzennej – od pomysłu do wdrożenia - Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus (warsztat). Warsztat pokazał metodologię włączenia młodych ludzi we współdecydowanie o sprawach przestrzeni szkolnej.

5. Modelowa lekcja archi-przygody - Aleksandra Chrzanowska, Paulina Żak,  Narodowe Centrum Kultury (warsztat). Poprzez praktyczną formę modelowego warsztatu próbowano uświadomić związek budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nauczyć nabywania umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwijać zdolności manualne i ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną.

6. Więcej niż mury, o roli otoczenia i jego relacji ze szkołą - Marta Tomasiak, Architekt krajobraz prowadzi własną pracownię architektury krajobrazu (wykład). Podczas wykładu poruszono zagadnienia związane z szeroko pojętym „zewnętrzem” szkoły i budynków kulturalno-edukacyjnych, kształtowaniem ambitnych i rozwijających przestrzeni, tematyką naturalnych placów zabaw, ogrodów sensorycznych, zewnętrznych klas, warzywnych ogrodów przyszkolnych.

W drugiej części konferencji podsumowano II edycję Konkursu „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się”, którego organizatorem jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli rodziców warszawskich szkół i przedszkoli, którzy zgłaszają do konkursu wybrany przez siebie obiekt. Jednocześnie Konkurs włącza organizacje pozarządowe aktywne w obszarze edukacji i przestrzeni publicznej.

Tegoroczne podsumowanie pokazało, jak dużo jest pozytywnych zmian w przestrzeniach, w których młodzi warszawiacy spędzają czas, a także jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Poprzez pokazanie przykładów nagradzanych w konkursie projektów chcemy inspirować do przekształceń przestrzeni, ale nie tylko do tego.

Do tegorocznej edycji przystąpiły 22 placówki (najwięcej przedszkoli i szkół podstawowych):

Kapituła w składzie:

1.Magdalena Happach – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

2.Monika Komorowska - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

3.Alicja Pacewicz – Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”

4.Edyta Piotrowska – Gromniak – Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”

5.Grzegorz Wnorowski – Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”

6.Dr. Inż. arch. Jerzy Grochulski – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

7.Katarzyna Jasińska - WCIES

8.Marek Kuciński - SARP Warszawa

9.Marcin Polak - edunews.pl

10.Anna Maria Zabielska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

11.Olga Napiątek  - Fundacja Civis Polonus

12.Urszula Szabłowska - Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP

13.Tomasz Fudala - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

14.Bożena Głażewska - Biuro Edukacji

15.Weronika Matyka - Młodzieżowa Rada Warszawy

16.Mirosław Sielatycki - Biuro Edukacji

17.Michał Krasucki – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
 

miała bardzo trudny wybór. Każda z placówek przystępujących do Projektu, przedstawiła ciekawe rozwiązania dotyczące przestrzeni i jej wykorzystania w procesie edukacji. Kapituła zdecydowała o przyznaniu następujących nagród:
Kategoria PRZEDSZKOLA:
1.Przedszkole nr 116 w Warszawie, ul. Okopowa 31 za stworzenie niezwykłego ogródka doświadczalno-obserwacyjnego, w którym dzieci poznają przyrodę poprzez własną pracę.


Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie, ul. J. Lewartowskiego 2 za wydobycie edukacyjnych walorów strychu i pokazanie, że każdą przestrzeń można zmienić.


2.Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie, ul. Balkonowa 4 za twórcze wykorzystanie przestrzeni szkoły w nowoczesny i przemyślany sposób, przy oszczędnym operowaniu kolorem.


3.Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40 za stworzenie komfortowej przestrzeni łazienek szkolnych, w których mogły zamieszkać przyjazne stworki „Wodolubki”.


Kategorie SZKOŁT PONADPODSTAWOWE:

1.Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Lokajskiego 3 za kreatywne wykorzystanie palet i stworzenie rekreacyjno-edukacyjnej przestrzeni dla uczniów.


Wyróżniono:

1.Przedszkole nr 343 w Warszawie, ul. Warszawska 53 za kreatywne wykorzystanie przestrzeni, która nie ogranicza działań dzieci.


2.Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki” w Warszawie, ul. J. Rosoła 10 za stworzenie przestrzeni, która daje radość wszystkim dzieciom.


3.Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 za wykreowanie wszechstronnego patio, które stało się miejscem animacji kultury oraz integrującym pokolenia i środowisko szkolne.
Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli wysłuchania wykładu Kirka Weisbergera z berlińskiej pracowni die Baupiloten, znanej ze znakomitych realizacji obiektów szkolnych. Działalność pracowni jest interesującym przykładem współpracy nauczycieli i praktykujących architektów. Jest ona znana z realizacji obiektów edukacyjnych dla dzieci. Tworzy oddziałujące na zmysły i edukujące aranżacje wnętrz, w których, oprócz autorskich projektów mebli, istotne znaczenie odgrywają kolory i światło. Do bardziej znanych realizacji die Baupiloten zalicza się przedszkole Taka Tuka Land oraz szkołę Heinrich Nordhoff.

W załącznikach znajdą Państwo zdjęcia z uroczystości.

Zachęcamy warszawskie szkoły i przedszkola do kolejnej edycji Konkursu. Dokumenty konkursowe zostaną opublikowane na stronie Biura Edukacji jesienią 2017 r. Nie zmienia się termin składania wniosków - do końca marca 2018 r.

Zapraszamy

 

Źródło informacji: 

Autor treści: