Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się”

opublikowany: czwartek, 27 czerwca, 2019 - 10:20
zaktualizowany: poniedziałek, 15 lipca, 2019 - 10:03
W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 14 czerwca 2019 roku odbyła się druga edycja Architektonicznej EduAkcji Warszawy - konferencji podejmującej temat edukacji architektonicznej.
„Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się”
Spotkanie środowiskowe w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak połączone zostało z finałem konkursu „Na najlepsze warszawskie przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się”.W czterech edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniono w sumie 33 szkoły. W bieżącym roku szkoły o nagrodę ubiegały się 22 szkoły. Kapituła Konkursu wyróżniła 5 placówek i nagrodziła 6.WYRÓŻNIENIAKATEGORIA PRZEDSZKOLA:
  1. Przedszkole nr 143         ul. Ludwika Kickiego 5; 04-373 Warszawa; Praga Południe 
DYREKTOR Ewa JanikowskaStworzenie dla dzieci estetycznego miejsca pełnego ciepła, które jest dostosowane do potrzeb wychowanków, rodziców i nauczycieli.
  1. Przedszkole nr 151     ul. Zaciszna 3, 02-912 Warszawa, Mokotów
DYREKTOR Irena MikosZa organizację przestrzeni przedszkolnej umożliwiającej w naturalny sposób doświadczać rytmy natury, jej  cykliczności oraz zmienności w sposób praktyczny.
  1. Przedszkole Specjalne nr 438 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Tarchomińska 4; 03-746; Praga Północ
DYREKTOR Ewa WarszewskaZa stworzenie bezpiecznego, komfortowego i użytecznego zmodernizowanego obiektu dla dzieci z autyzmem
  1. Przedszkole nr 343         ul. Warszawska 53; 02-495 Warszawa; Ursus          
DYREKTOR Teresa BrzezińskaZa stworzenie przestrzeni edukacyjnej dla zabaw parateatralnych, gdzie każde dziecko  rozwija wiarę we własne możliwości.KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:
  1. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann       ul. Wokalna 1; 02-787 Warszawa; Ursynów
DYREKTOT Izabela Konwerska-BarciakZa kreatywną adaptację szkolnego patio i stworzenie zielonej strefy aktywnych działań edukacyjnych i relaksu. NAGRODZENI:KATEGORIA PRZEDSZKOLA
  1. Przedszkole nr 159           ul. Taneczna 74 z tymczasową siedzibą ul. Wokalna 1, Ursynów    
DYREKTOR Agnieszka Mazur-AraszczukZa stworzenie profesjonalnej strefy edukacyjnej dostosowanej do percepcji ucznia, nastawionej na sensoryczne poznawanie świata.2. Przedszkole nr 401, ul. Dembowskiego 9; 02-784 Warszawa; Ursynów   DYREKTOR Zofia Rusek   Za stworzenie wychowankom warunków do przeżywania, odkrywania i działania oraz za budzenie pozytywnego stosunku do środowiska naturalnego z poszanowaniem zwierząt i roślin.Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE:
  1. Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego      ul. Wilki 19; 04-831 Warszawa; Wawer
DYREKTOR Beata ScelinaZa przemyślaną zmianę, w ramach szkolnego budżetu partycypacyjnego według projektu adekwatnego do charakteru przestrzeni.
  1. Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla, ul. Ceramiczna 11; 03-126 Warszawa; Białołęka
DYREKTOR Elżbieta Kozłowska         Za stworzenie przemyślanej pod kątem projektowym i użytkowym przestrzeni do nauki języków obcych.Kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
  1. XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika     ul. J. Bema 76; 01-225 Warszawa; Wola
DYREKTOR Justyna MatejczykZa stworzenie Laboratorium Chemii sprzyjającego uczeniu się, samodzielnej realizacji eksperymentów oraz pracy w grupie.2. Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego         ul. Polna 7; 00-625 Warszawa; Śródmieście        DYREKTOR Beata MarkulisZa najlepszą inwestycję w przyszłość uczniów i stworzenie profesjonalnego studia nagrań. Konkurs pokazuje nam, jak dużo jest pozytywnych zmian w przestrzeniach, w których młodzi warszawiacy spędzają czas, a także jak dużo jest jeszcze do zrobienia.Poprzez organizację konkursu chcemy wspierać wszelkie przejawy i inicjatywy związane z funkcjonalną zmianą przestrzeni edukacyjnych.Celem Konkursu jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.„O nagrodę występuje dyrektor placówki, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu uczniowskiego lub innych członków społeczności szkolnej”.Do Konkursu zgłaszać można było obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:A.         Przedszkola,B.         Szkoły podstawowe,C.         Szkoły ponadpodstawowe.Do Konkursu zgłaszać można było zarówno cały obiekt, jak i jego część. Członkowie Kapituły reprezentują instytucje:Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. WarszawyMonika KomorowskaMaria ZielińskaWydział Architektury Politechniki WarszawskiejDr inż. arch. Jerzy GrochulskiBiuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. WarszawyDyr. Michał KrasuckiBiuro Edukacji Urzędu m.st. WarszawyDyr. Mirosław SielatyckiBożena GłażewskaSARP WarszawaMarek KucińskiOgólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej OświatyAnna Maria ZabielskaWCIESKatarzyna JasińskaStowarzyszenie Rodzice w EdukacjiElżbieta Piotrowska – GromniakStowarzyszenie "Z Siedzibą w WarszawieEdyta Ołdakedunews.plMarcin PolakFundacja „Centrum Edukacji ObywatelskiejAlicja PacewiczFundacja Civis PolonusOlga NapiątekMuzeum Sztuki Nowoczesnej w WarszawieTomasz Fudala