Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 21 listopada, 2016 - 10:47
zaktualizowany: poniedziałek, 21 listopada, 2016 - 10:50
Przed nami kolejna – VIII edycja „Szkoły z pomysłem”!
Przed nami kolejna – VIII edycja „Szkoły z pomysłem”!
Zapraszamy do realizacji ciekawych, innowacyjnych przedsięwzięć projektowych, którymi możecie się Państwo pochwalić i podzielić z szerszym odbiorcą, ubiegając się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem".

Zgodnie z Regulaminem Wyróżnienia, dyrektor szkoły, do 5 czerwca każdego roku składa formularz wniosku
oraz prezentację multimedialną dotyczącą realizacji działania w danej kategorii konkursowej.
Dokumenty należy złożyć (w wersji elektronicznej i papierowej) do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji.
 Wersja elektroniczna wniosku, dla celów organizacyjnych, musi być przesłana w wersji edytowalnej!
Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

- Szkoła z pomysłem na uczenie,
- Szkoła z pomysłem na kulturę,
- Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
- Szkoła z pomysłem na…

Życzymy kolejnych nowatorskich pomysłów nagrodzonych Honorowym Wyróżnieniem Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”.
 
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mirosław Sielatycki
 
Źródło informacji: