Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „ Szkoła z pomysłem”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 18 stycznia, 2021 - 15:06
zaktualizowany: poniedziałek, 18 stycznia, 2021 - 15:10

Szkoła z Pomysłem

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele,

przed nami kolejna– XII już edycja  „Szkoły z pomysłem”!

Zgodnie z Regulaminem przyznawania „Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” (załącznik do zarządzenia nr 1600/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 października 2017 r.) szkoły ubiegające się o przyznanie Wyróżnienia składają:

•          Wniosek w miejskim systemie ankietowym on-line (załącznik nr 1 do Regulamin) ankieta jest dostępna w systemie ankietowym Biura Edukacji ,

•          Prezentację multimedialną (płyta CD) dotyczącą realizacji działania w kategorii konkursowej wymienionej w Rozdziale II ust. 15.

•          Kartę projektu w wersji papierowej dołączoną do płyty CD (załącznik do niniejszej informacji) zawierającą krótki, syntetyczny opis podejmowanego działania z harmonogramem, pieczęciami szkoły, podpisami dyrektora i autorów/wykonawców projektu. Mimo, iż nie jest to dokument wynikający z zapisów regulaminu, to jednak bardzo pomoże w pracach Zespołu ekspertów ds. Wyróżnienia.

Wniosek należy przesłać do 5 czerwca 2021 roku za pomocą miejskiego systemu ankietowego on-line oraz dostarczyć do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły niepublicznej albo szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji. Szkoły niepubliczne składają wniosek on-line po utworzeniu konta przez Biuro Edukacji, przyznaniu danych dostępowych - loginu i hasła.

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu

w pięciu kategoriach:

•          Szkoła z pomysłem na uczenie,

•          Szkoła z pomysłem na kulturę,

•          Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

•          Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,

•          Szkoła z pomysłem na…

Tuż przez złożeniem wniosku można skorzystać z konsultacji zbiorowych, które jak co roku, odbędą się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 

(ul. Stara  4). Spotkania zaplanowano na 20 maja 2021 roku, w godzinach 1500 – 1800 w razie zmiany terminu spotkania będziemy informować na bieżąco.

Pliki do pobrania: