Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Szkoła z pomysłem” – zmiana zarządzenia

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 17 grudnia, 2014 - 12:18
zaktualizowany: środa, 17 grudnia, 2014 - 12:53
„Szkoła z pomysłem” – zmiana zarządzenia
Szósta edycja programu

Szanowni Państwo,

18 listopada br. zarządzeniem nr 6826/2014 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem”, zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie przyznawania Wyróżnienia oraz załącznikach do Regulaminu. Zaproponowane zmiany są wynikiem uwag zgłaszanych przez szkolnych koordynatorów programu w minionych edycjach. Wierzę, że nowe zapisy ułatwią Państwu pracę nad sporządzaniem wniosku.

Zgodnie z zapisami „Regulaminu” dyrektor szkoły do 5 czerwca każdego roku składa formularz wniosku w wersji elektronicznej i papierowej oraz prezentację multimedialną dotyczącą realizacji działania w danej kategorii konkursowej. Dokumenty należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej do burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły specjalnej i niepublicznej, do dyrektora Biura Edukacji.

Szkoły, tak jak do tej pory, mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

Szkoła z pomysłem na uczenie,
Szkoła z pomysłem na kulturę,
Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
Szkoła z pomysłem na...

28 kwietnia 2015 r. w godz. 14.00 – 17.00, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ul. Stara 4 odbędą się konsultacje zbiorowe dla przedstawicieli szkół ubiegających się o HONOROWE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY „Szkoła z pomysłem". Zapisy na stronie WCIES rozpoczną się w marcu 2015 r.  

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia projektu oraz omówione zasady przygotowania wniosku. Taki tryb ułatwi Państwu pracę nad dokumentem, który spełniać powinien zarówno wymogi formalne jak i merytoryczne.

Informacji w sprawie szczegółów spotkania udziela pani izabela.witczak@wcies.edu.pl

Życzymy kolejnych nowatorskich pomysłów nagrodzonych Honorowym Wyróżnieniem Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”.


Dyrektor Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk

 
 
 
 
 
 
 
Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: