Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

25 listopada, 2012 - 14:50
IV edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)
Szanowni Państwo, w IV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych do Biura Edukacji wpłynęło 181 wniosków ze szkół i przedszkoli. Dofinansowanie uzyskało 58 wniosków, na łączną kwotę 457 454,84 zł.
25 listopada, 2012 - 14:50
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) - III edycja
Rozpoczyna się trzecia edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
25 listopada, 2012 - 14:50
III edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)
Do 30 stycznia br. do Biura Edukacji wpłynęły 224 wnioski ze szkół i przedszkoli, na łączną kwotę dofinansowania 2 337 584 zł. W pierwszej kolejności Zespół Opiniujący sprawdzał wnioski pod względem formalnym. Na tym etapie zakwestionowano 95 wniosków. Następnie dokonano weryfikacji merytorycznej - rozpatrzono 129 wniosków, z czego 54 uzyskały pozytywną opinię Zespołu.
25 listopada, 2012 - 14:50
II EDYCJA WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH

Strony