Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

opublikowany: piątek, 10 czerwca, 2016 - 12:09
zaktualizowany: piątek, 26 sierpnia, 2016 - 13:27
Do 9 września 2016 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

SMOK to obok ZaMEK (Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej) program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”, którego celem jest m.in. pomaganie dzieciom w rozwoju zdolności i talentów.

Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu SMOK, to zajęcia przedmiotowe, adresowane są do uczniów startujących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasady dofinansowania zajęć”.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.

O programie SMOK

Dzięki organizacji Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół:

  • Uczniowie będą przygotowani do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie co najmniej wojewódzkim;

  • Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;

  • Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;

  • Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;

  • Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

Zasady oraz harmonogram programu

Warunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2016/2017 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu SMOK jest:

- złożenie Wniosku, wg wzoru – Załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 1.

Okres realizacji zajęć

od 1 października 2016 r. do 17 grudnia 2016 r.

Termin składania wniosków

do 9 września 2016 r.

Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji)

do 28 września 2016 r.

Warunkiem rozliczenia projektu jest:

- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – Załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 2.

Termin składania sprawozdań

miesiąc od daty zakończenia projektu

UWAGA: Ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: