Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK) - wykaz dofinansowanych zajęć realizowanych w I semestrze 2016/2017 r.

opublikowany: piątek, 30 września, 2016 - 15:30
zaktualizowany: piątek, 30 września, 2016 - 16:16
W ramach warszawskiego programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia ujęte w załączonym poniżej wykazie.

W ramach warszawskiego programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia ujęte w załączonym poniżej wykazie.

 

Zajęcia realizowane będą w okresie: 1 października – 17 grudnia 2016 r.

 

Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli z dużym dorobkiem w dziedzinie związanej z tematyką zajęć.

 

Za rekrutację uczestników zajęć odpowiada placówka, która otrzymała dofinansowanie na realizację tych zajęć.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Zgodnie z założeniami programu ZaMEK dofinansowane zajęcia przyczynią się do:

 

1. Podnoszenia kompetencji kulturalnych uczniów;

 

2. Zwiększenia roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;

 

3. Podnoszenia jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;

 

4. Tworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej.

 

 

 

W edycji programu I semestr 2016/2017 złożono 15 wniosków.

 

Pozytywną decyzję otrzymało 7 wniosków.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: