Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK) - wykaz dofinansowanych zajęć realizowanych w I semestrze 2016/2017 r.

opublikowany: piątek, 30 września, 2016 - 15:34
zaktualizowany: poniedziałek, 3 października, 2016 - 12:12
W ramach warszawskiego programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia ujęte w załączonym poniżej wykazie.

Zajęcia realizowane będą w okresie: 1 października – 17 grudnia 2016 r.

Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli z dużym dorobkiem w dziedzinie związanej z tematyką zajęć.

Za rekrutację uczestników zajęć odpowiada placówka, która otrzymała dofinansowanie na realizację tych zajęć.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgodnie z założeniami programu SMOK, dzięki dofinansowanym zajęciom:

 • Uczniowie przygotują się do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie co najmniej wojewódzkim;

 • Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;

 • Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;

 • Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;

 • Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

   

  W edycji programu I semestr 2016/2017 złożono 34 wnioski.

  Pozytywną decyzję otrzymało 21 wniosków.

   

   

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: