Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

W ramach warszawskiego programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia, ujęte w załączonym poniżej wykazie

opublikowany: wtorek, 7 lutego, 2017 - 13:02
zaktualizowany: wtorek, 7 lutego, 2017 - 13:08
Dofinansowane zajęcia są kontynuacją zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2016/2017.

Zajęcia realizowane będą w okresie: od 27 lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.

Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli z dużym dorobkiem w dziedzinie związanej z tematyką zajęć.

Za rekrutację uczestników zajęć odpowiada placówka, która otrzymała dofinansowanie na realizację tych zajęć.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgodnie z założeniami programu SMOK, dzięki dofinansowanym zajęciom:

  • Uczniowie przygotują się do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie, co najmniej wojewódzkim;
  • Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;
  • Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
  • Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;
  • Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: