Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

W ramach warszawskiego programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia, ujęte w załączonym poniżej wykazie

opublikowany: wtorek, 7 lutego, 2017 - 13:11
zaktualizowany: wtorek, 7 lutego, 2017 - 13:22
Dofinansowane zajęcia są kontynuacją zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2016/2017.
Zajęcia realizowane będą w okresie: od 27 lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli z dużym dorobkiem w dziedzinie związanej z tematyką zajęć.Za rekrutację uczestników zajęć odpowiada placówka, która otrzymała dofinansowanie na realizację tych zajęć.Udział w zajęciach jest bezpłatny.Zgodnie z założeniami programu ZaMEK dofinansowane zajęcia przyczynią się do:1. Podnoszenia kompetencji kulturalnych uczniów;2. Zwiększenia roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;3. Podnoszenia jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;4. Tworzenia warunków do rozwijania aktywności twórczej.  

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: