Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista dofinansowanych wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

opublikowany: piątek, 6 października, 2017 - 13:40
zaktualizowany: piątek, 6 października, 2017 - 13:42
SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie zajęć w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymały placówki ujęte w załączonym wykazie.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 21 wniosków otrzymało dofinansowanie w ramach sieci Międzyszkolnych Otwartych Szkół (wykaz w załączeniu).

Dofinansowanie nastąpi w formie zwiększenia planu finansowego wnioskodawcy, w wyniku wprowadzania odpowiednich zmian w budżecie m.st. Warszawy.

Zajęcia, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone będą przez nauczycieli posiadających wymierne osiągnięcia w przygotowywaniu uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych. Udział uczniów w zajęciach jest bezpłatny. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest faktyczny udział uczniów z innych szkół.

 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: