Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zajęcia międzyszkolne - ZaMEK

7 lutego, 2017 - 13:22
W ramach warszawskiego programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia, ujęte w załączonym poniżej wykazie
Dofinansowane zajęcia są kontynuacją zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2016/2017.
28 grudnia, 2016 - 15:02
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w II semestrze roku szkolnego 2016/2017
Do 16 stycznia 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
30 września, 2016 - 16:16
Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK) - wykaz dofinansowanych zajęć realizowanych w I semestrze 2016/2017 r.
W ramach warszawskiego programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia ujęte w załączonym poniżej wykazie.
3 października, 2016 - 08:28
Zmiana terminu publikacji placówek, które otrzymały dofinansowanie na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół oraz Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej – 30 września 2016r.
4 sierpnia, 2016 - 09:10
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w I semestrze roku szkolnego 2016/2017
Do 9 września 2016 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych z zakresu edukacji kulturalnej.
26 stycznia, 2016 - 09:38
Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej – ZAMEK w II semestrze 2015/2016 r.
26 stycznia, 2016 - 09:37
ZaMEK – Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej
Programy: Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół oraz Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej doskonale wpisują się w jeden z najważniejszych projektów miasta – „Warszawski system wspierania uzdolnionych, którego celem jest m.in. pomaganie dzieciom w rozwoju zdolności i talentów