Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych i WCIES

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 11 lutego, 2016 - 08:35
zaktualizowany: czwartek, 11 lutego, 2016 - 08:36

Szanowni  Państwo,

informuję, że od 1 stycznia 2016 roku poradnie psychologiczno-pedagogiczne  realizują następujące nowe zadania:

  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek – polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki;
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów,  którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Poradnie realizują wymienione zadania w ścisłej współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Szczegółowe informacje na temat realizacji Warszawskiego Modelu Wspomagania oraz organizowanych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli znajdują się na stronie WCIES www.wcies.edu.pl .

Nabór do sieci współpracy i samokształcenia organizowanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem sieci w poradni.

 

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji 

Źródło informacji: 
Autor treści: