Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Uczeń z ADHD w szkole" - nowa sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli o zasięgu ogólnowarszawskim

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 11 maja, 2016 - 10:29
zaktualizowany: piątek, 13 maja, 2016 - 11:45
„Uczeń z ADHD w szkole" - nowa sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli o zasięgu ogólnowarszawskim
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” zaprasza chętnych do udziału w sieci

9 maja 2016 w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodzicówprzy ul. Raszyńskiej 8/10 rozpoczęła działalność nowa sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pod nazwą "Uczeń z ADHD w szkole".

Sieć przeznaczona jest dla nauczycieli szkół podstawowych w tym nauczycieli świetlicy, pedagogów i psychologów szkolnych oraz terapeutów pedagogicznych, koordynatorem sieci jest Beata Chrzanowska-Pietraszuk. Nauczyciele mogą się zgłaszać telefonicznie pod numerami 228222446 i 228227168 lub mailowo

porady@sppp-udr.org

 

podając w temacie wiadomości: sieć ADHD.

Pierwsze spotkanie chętnych do udziału w sieci odbędzie się 3 czerwca 2016 o godzinie 16.

Beata Chrzanowska-Pietraszuk - koordynator sieci