Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „Łucka”

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 25 stycznia, 2017 - 13:41
zaktualizowany: piątek, 3 lutego, 2017 - 10:30
Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „ Łucka”
Od 1 stycznia 2017 r. rozpoczął działalność 12 Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „Łucka” mający swoją siedzibę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych, Warszawa, ul Łucka 17/23.

Nowy Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny – SPK jest uzupełnieniem dla funkcjonujących w Warszawie już od 2010 r. 11 Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych mających siedzibę w szkołach i placówkach specjalnych – (informacja w załączonej ulotce). 


SPK – „ Łucka” udzielał będzie konsultacji w następujących obszarach:

 • praca z uczniami z wadą słuchu (problemy szkolne w zależności od stopnia utraty słuchu-pomoc w doborze metod nauczania),

 • diagnoza problemów wychowawczych, szkolnych, zaburzenia zachowania wynikające
  z niepełnosprawności i problemów komunikacyjnych,

 • konsultacje z polskiego języka migowego PJM,

 • trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej,

 • doradztwo zawodowe (badanie preferencji zawodowych uczniów, przygotowanie do wejścia na rynek pracy),

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych (czytanie ze zrozumieniem, pokonywanie trudności
  w czytaniu związanych z małym zasobem słów lub wynikających ze specyfiki niepełnosprawności),

 • pomoc surdologopedyczna (terapia mowy i słuchu, diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie, zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych
  i neurodegeneracyjnych, neurologopedia),

 • metodyka nauczania języka polskiego osób głuchych.

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Image icon Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne341.89 KB