Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 14 listopada, 2017 - 11:07
zaktualizowany: wtorek, 14 listopada, 2017 - 11:15
Informator skierowany jest do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

 

 

Informator dla rodziców dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę znajduje się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/34829,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html

 

oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/mazowiecki-informator-dla-rodzicow-i-opiekunow-dziecka-z-niepelnosprawnoscia.html

 

Informator w rozdziale VI (strony: 45-50) prezentuje zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci natomiast rozdział VII (strony: 50-69) poświęcony jest edukacji.

 

Publikacja powstała dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.