Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 września, 2018 - 12:11
zaktualizowany: poniedziałek, 24 września, 2018 - 12:27
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 - dofinansowania ze środków PFRON

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2018 roku mogą składać wnioski w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie – Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, w poniedziałki od 8.00 do 18.00 oraz pozostałe dni powszednie (od wtorku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00
do dnia 10.10.2018 r. – semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością z Warszawy, pracujące i niepracujące, które kształcą się na uczelniach wyższych, w szkołach policealnych, kolegiach oraz legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie lub na stronie  http://www.wcpr.pl/

 

Źródło informacji: