Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 26 października, 2018 - 15:17
zaktualizowany: wtorek, 30 października, 2018 - 15:23
VII Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 został przyjęty na mocy Uchwały Nr LXXIV/2107/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 roku . Program jest realizowany w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 ( Dz.U.2016, poz.1492).

Rokrocznie Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego - WFMH ogłasza hasło mające podkreślić szczególnie istotny problem z obszaru zdrowia psychicznego na Świecie. W roku 2018 hasło brzmi: Zdrowie psychiczne młodych na tle zmieniającego się Świata.

Eksperci WFMH chcą skupić naszą uwagę na zdrowiu psychicznym młodzieży oraz młodych dorosłych tzn. osób w wieku od 14 do 28 roku życia. Na ogół w tym przedziale wiekowym następują największe zmiany zarówno w życiu zewnętrznym, jak i w kształtującej się osobowości człowieka. W Świecie, w którym młody człowiek stale narażony jest na duży poziom stresujących czynników (dążenie do bycia najlepszym, do posiadania więcej, konieczność utrzymania szybkiego tempa życia, samotność, brak zgody na porażki, na smutek, niepewność, czy lęk,) łatwiej o zagubienie, czy o zaburzenia zdrowia psychicznego. Zadaniem całej społeczności jest chronienie i wspieranie młodych ludzi w osiąganiu ich stabilnej sytuacji życiowej, w tym też ich sytuacji emocjonalnej.

W dniu 10 października 2018 w PKiN w Warszawie odbyło się VII Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, gdzie przyglądano się różnym aspektom zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz dostępności opieki i możliwości w zakresie profilaktyki na terenie Warszawy i okolic. Nową formuła tegorocznego Forum (zaproponowaną przez 16 letnią Amelię, twórczynię strony www.porcelanoweaniolki.pl) była 2 godzinna dyskusja w  mniejszych grupach na tematy: „Pilotaż i co dalej”, „Czy dzieci mają prawo do zdrowia psychicznego ?”, „Profilaktyka zdrowia psychicznego” – tematy zgłoszone do dyskusji podczas rejestracji uczestników. Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich bliskich, profesjonalistów z obszaru zdrowia psychicznego, specjalistów pracujących z młodzieżą (często z problemami psychicznymi) w warszawskich młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych a także innych mieszkańców Warszawy. Wnioskami z panelu dyskusyjnego „Czy dzieci mają prawo do zdrowia psychicznego” było przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych i szkoleń wychowawców w zakresie problemów zdrowia psychicznego młodzieży, w których prelegentami byliby psychiatrzy dziecięcy i inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z problemami psychicznymi.

Opracowały: Maria Walczuk – Biuro Edukacji , Ewa Olsińska – Biuro Polityki Zdrowotnej

Załączniki:

WARSZAWSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA  2018-2022

VII WARSZAWSKIE FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ 2018 – PROGRAM

Pliki do pobrania: