Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XI edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - realizowanych w 2019 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 31 października, 2018 - 11:20
zaktualizowany: środa, 31 października, 2018 - 11:41
Termin składania wniosków - 17 grudnia 2018 roku.

Uprzejmie informuję, że do 17 grudnia 2018 r. do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicowych wydziałów oświaty i wychowania, można składać wnioski  w ramach XI edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne składają wnioski bezpośrednio do Biura Edukacji.

Finansowaniem objęte będą projekty realizowane w okresie od lutego do listopada 2019 roku uznane w tym roku za priorytetowe.

Lista projektów, które będą finansowane w 2019 roku zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji w końcu stycznia 2019 roku.

Rozlicznie wydatków związanych z realizacją X edycji grantów (2018 r.) powinno nastąpić do dnia 17 grudnia 2018 roku.

Rozlicznie wydatków związanych z realizacją XI edycji grantów (2019 r.) powinno nastąpić do dnia 16 grudnia 2019 roku.

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Pliki do pobrania: