Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uroczyste otwarcie piętra Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 14 września, 2021 - 09:16
zaktualizowany: wtorek, 14 września, 2021 - 09:16

W dniu 3 września 2021 r. uroczyście zostało otwarte dodatkowe piętro Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5, w Dzielnicy Praga - Północ. W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ Pan Dariusz Kacprzak, Naczelnik Wydziału Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Katarzyna Stępniak, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy Pani Dorota Łoboda, Kierownik Referatu Wydziału Oświaty i Wychowania Pani Agnieszka Suzdalcew, Przewodnicząca Komisji Oświaty Dzielnicy Praga - Północ Pani Patrycja Sondij, a także dyrektorzy północnopraskich szkół i przedszkoli. Poszerzenie bazy lokalowej o dodatkowe gabinety i sale terapeutyczne, wyposażone w nowoczesne pomoce terapeutyczne umożliwi rozszerzenie oferty grupowych zajęć terapeutycznych, dostosowanie jej do potrzeb środowiska lokalnego, a przede wszystkim – udzielenie pomocy większej liczbie dzieci i uczniów północnopraskich przedszkoli i szkół.