Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Seminarium szkoleniowe dla dyrektorów warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kazimierzu Dolnym - 24-25.09.2015

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 2 października, 2015 - 12:38
zaktualizowany: poniedziałek, 5 października, 2015 - 09:25

W Kazimierzu Dolnym odbyło się seminarium szkoleniowe dla dyrektorów poradni psychologiczno - pedagogicznych organizowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Dotyczyło ono określenia zadań oraz wypracowania zasad współpracy pomiędzy poradniami psychologiczno - pedagogicznymi a Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania.

Warszawski Model Wspomagania jest pokłosiem zrealizowanego projektu unijnego pt: ”Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych".

Pierwszego dnia seminarium Dyrektor WCIES Pan Arkadiusz Walczak przedstawił Warszawski Model Wspomagania, zaś drugi dzień seminarium moderowały przedstawicielki WCIES (Warszawskie Animatorki Wspomagania) oraz dyrektorki dwóch warszawskich poradni, które wzięły udział w pracach wspomnianego powyżej projektu unijnego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 oraz Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

Efektem seminarium były sformułowane konkretne działania poradni oraz terminy ich realizacji w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku § 9 ust.2, pkt.10 i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku, poz.199 w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, które dotyczą odpowiednio organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz wspomagania szkół, przedszkoli i placówek.

Powstała również grupa robocza, składająca się z dyrektorów poradni i przedstawicieli WCIES. Działania grupy koordynuje Biuro Edukacji.