Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

9 kwietnia, 2020 - 09:56
Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów
Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Wielkanocnych (od 11 do 13 kwietnia 2020 r.) telefoniczne dyżury poradni psychologiczno-pedagogicznych zostają zawieszone.
28 stycznia, 2020 - 10:36
XII edycja grantów - konkurs rozstrzygnięty
W ramach XII edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych do Biura Edukacji wpłynęło 30 wniosków.
Granty informacja
4 listopada, 2019 - 10:15
XII edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - realizowanych w 2020 r.
Termin składania wniosków - 20 grudnia 2019 roku.
28 stycznia, 2019 - 13:00
Jubileusz 30-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6, ul. J. Brożka 26
17 stycznia, 2019 - 08:55
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzekające w sprawie autyzmu
Uwaga! Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał dodatkowe 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych orzekających w sprawie autyzmu, w tym zespołu Aspergera.
14 stycznia, 2019 - 13:47
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2019 rok
XI edycja grantów - konkurs rozstrzygnięty.
31 października, 2018 - 11:41
XI edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - realizowanych w 2019 r.
Termin składania wniosków - 17 grudnia 2018 roku.
30 października, 2018 - 15:23
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
VII Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018
24 września, 2018 - 12:27
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 - dofinansowania ze środków PFRON
SPPP "Uniwersytet dla Rodziców” przy ul Raszyńskiej 8/10
27 sierpnia, 2018 - 11:17
Grupy wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”

Strony