Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
23 stycznia, 2018 - 14:28
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2018 rok
8 grudnia, 2017 - 14:26
20-lecie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21
CC0 Creative Commons
4 grudnia, 2017 - 16:48
X edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę realizowanych w 2018 roku
Szanowni Państwo,
14 listopada, 2017 - 11:15
Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością
Informator skierowany jest do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.
23 października, 2017 - 13:11
Pomoc dla dzieci i młodzieży w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
19 września, 2017 - 11:09
Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8
Piknik Rodzinny Mózg Lubi Ruch
15 maja, 2017 - 08:53
Piknik Rodzinny "Mózg Lubi Ruch"
Zaproszenie dla rodziców do wspólnej aktywności ruchowej mającej na celu stymulację rozwoju psychoruchowego dzieci, a także budowanie dobrych relacji w oparciu o wspólną aktywność.
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2017 rok
8 lutego, 2017 - 14:16
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2017 rok
IX edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych rozstrzygnięta!
Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „ Łucka”
3 lutego, 2017 - 10:30
Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „Łucka”
Od 1 stycznia 2017 r. rozpoczął działalność 12 Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny „Łucka” mający swoją siedzibę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych, Warszawa, ul Łucka 17/23.
IX edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - 2017 rok
5 października, 2016 - 15:47
IX edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - 2017 rok
Szanowni Państwo,

Strony