Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

VII edycja Grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
30 grudnia, 2014 - 14:17
VII edycja Grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.
UWAGA! Przedłużono termin składania wniosków do 9 stycznia 2015 roku
14 lipca, 2014 - 10:28
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
31 stycznia, 2014 - 16:03
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na rok 2014
7 listopada, 2013 - 19:01
VI edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
Mapa poradni orzekających w sprawie autyzmu
29 sierpnia, 2013 - 15:22
Poradnie orzekające w sprawie autyzmu
Od 1 września 2012 r. zespoły orzekające w sprawach autyzmu, działające we wskazanych przez kuratora poradniach, będą wydawały orzeczenia/opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek w następujących dzielnicach:
7 sierpnia, 2013 - 15:39
Poradnik dla rodziców „ Mam niepełnosprawne dziecko”
Został przygotowany przez pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20 Panią Irminę Wrońską i wydany w ramach granów dla poradni w roku 2013.

Strony