Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 7 lipca, 2015 - 12:30
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
We wrześniu 2010 r. uruchomiona została warszawska sieć pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

W ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie do 2014 roku, dzieci ich rodziny wspierali specjaliści z 18 poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz z 3 organizacji pozarządowych: Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji "Mederi", Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Od 2015 roku uprawnienia do pomocy dzieciom uzyskali specjaliści z kolejnych 6 poradni psychologiczno - pedagogicznych. Tak, więc na 27 placówek działających w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom - 24 z nich to poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 3 organizacje pozarządowe (wykaz adresów placówek Warszawskiej Sieci w załączniku - niebieskim kolorem wyróżniono poradnie od 2015 roku w Sieci a żółtym organizacje pozarządowe).

 

Placówki Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom zlokalizowane są w różnych dzielnicach Warszawy i oferują:

  • diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
  • wsparcie dla rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego,
  • pomoc dla rodziców, wychowawców, nauczycieli w sytuacjach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne dzieci.

 

 Szersze informacje i wskazówki dostępne są w serwisach tematycznych:

 

 Rozmieszczenie placówek warszawskiej sieci:

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

 

Pliki do pobrania: