Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO
20 lipca, 2018 - 10:02
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie m.st. Warszawy – OKRO.
fot. Pracownia Integracji Sensorycznej
20 lipca, 2018 - 09:58
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu 2018 r. Nowy zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Oferta zajęć w ramach OKRO
Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka korzysta w miejskich jednostkach oświatowych 866 dzieci z niepełnosprawnością.
5 lipca, 2018 - 09:41
Działania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wyniki ankiety
Pytania ankiety opracowanej przez Biuro Edukacji dotyczyło działań zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2017 r. Na jej pytania odpowiedziało 53 respondentów.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
23 stycznia, 2018 - 11:05
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w roku szkolnym 2017/2018
W Warszawie funkcjonuje 36 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które tworzą miejski zintegrowany system pomocy małemu niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie.
26 października, 2017 - 10:16
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – najnowszy wykaz
Przedstawiam Państwu ofertę zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
28 marca, 2017 - 09:19
Działanie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2016 r. – dane opracowanie na podstawie ankiety
Creative Commons CC0
13 lutego, 2017 - 10:12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmiany w prawie oświatowym
Dane w roku szkolnym 2016/2017
5 października, 2016 - 15:49
Nowy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Wilanowie – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24
Zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24, al. Rzeczypospolitej 14 jest pierwszym takim zespołem uruchomionym w tej dzielnicy.
12 lipca, 2016 - 11:56
Zespoły wczesnego wspomagania w szkołach/placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – najnowszy wykaz
Informuję Państwa o uruchomieniu nowego zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23, na terenie dzielnicy Wesoła.
 fot. archiwum Bełska
20 czerwca, 2016 - 12:08
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - najnowsze dane i aktualny wykaz zespołów wczesnego wspomagania
Według stanu na 31 marca 2016 r. - w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę jest objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 713 dzieci. W stosunku do danych z 30 września 2015 r. jest to wzrost o 137 dzieci.

Strony