Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii
16 września, 2019 - 09:24
Zjazd „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”
W dniach 18 – 20 września 2019 w Warszawie odbędzie się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
27 lutego, 2018 - 13:05
Raport z projektu badawczego nt. realizacji programu WARS i SAWA
Badanie zrealizowano pod kierunkiem dr Joanny Łukasiewicz-Wieleby, APS, Warszawa 2018